Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Retningslinjer for deltagelse i

RECOVERY BULLS - arrangementer

RECOVERY BULLS har til formål at skabe muligheder for idrætsudøvelse for alle socialt udsatte i Danmark.


Derfor må RECOVERY BULLS kunne rumme alle.


RECOVERY BULLS opfordrer til, at man altid søger idrættens positive værdier. Og for at imødekomme forskellige behov i en meget bred medlemsskare, har vi valgt at udforme et regelsæt i forbindelse med deltagelse i RECOVERY BULLS egne arrangementer.


Ved arrangementer, som RECOVERY BULLS er medarrangør af, kan lokale regler være gældende.

Download retningslinjer her

0